Promoure l’aprenentage col·lectiu i col·laboratiu de productors/es i altres professionals del sector agrari, que conviuen a l’illa de Mallorca, gestionant finques i cultius diversos, amb manejos diferents, en un territori amb condicions agroclimàtiques similars, per tal de poder identificar les externalitats positives que es poden generar amb la producció ecològica i sistemes de comercialització i consum agroecològic.

logo agroecocualifica2

logos agroecocualifica